RO/

În ceea ce promite a fi o sărbătoare senzațională a ritmului și pasiunii, BtoB Bachata Dance Festival se pregătește pentru a electriza pasionații de dans în perioada 12 aprilie – 15 aprilie 2024. Găzduit în orașul Bucuresti, vibrant, cunoscut pentru dragostea sa cu muzica și dansul, acest evenimentul este setat să fie o fuziune de cultură, muzică și talent de neegalat.

Desfășurat anual, BtoB Bachata Dance Festival a devenit o piatră de temelie în lumea dansului latin, atrăgând participanți și spectatori din întreaga lume. Anul acesta, organizatorii fac toate eforturile pentru a asigura o experiență de neuitat pentru participanți.

Festivalul va prezenta o gamă diversă de ateliere, spectacole și dans social, destinate dansatorilor de toate nivelurile – de la începători la profesioniști experimentați. Instructori și dansatori renumiți vor decora evenimentul, oferind perspective, tehnici și inspirație pentru a crește abilitățile de dans ale participanților.

„Suntem încântați să reunim comunitatea globală de bachata pentru patru zile de sărbătoare și conexiune”, a declarat Dorin Mocanu, organizatorul principal al Festivalului de dans BtoB Bachata. „Bachata nu este doar un dans, este un mod de viață, iar acest festival întruchipează spiritul de unitate și bucurie care definește comunitatea noastră”.

Participanții pot aștepta cu nerăbdare un program bogat care acoperă diverse aspecte ale bachata, inclusiv stiluri tradiționale și moderne, joc de picioare, lucru în parteneriat, muzicalitate și coregrafie. Pe lângă ateliere, festivalul va prezenta ateliere uluitoare ale dansatorilor de talie mondială, subliniind frumusețea și versatilitatea bachatei ca formă de artă.

Unul dintre punctele culminante ale evenimentului vor fi petrecerile de dans încântătoare, unde dansatorii își vor arăta talentul, creativitatea și pasiunea pe ringul de dans. Asistam la următoarea generație de vedete de bachata în acțiune.

Dincolo de ringul de dans, Festivalul de dans BtoB Bachata va include, de asemenea, evenimente sociale, petreceri și experiențe culturale, permițând participanților să se cufunde în atmosfera vibrantă a orașului gazdă. De la muzică live la mâncăruri delicioase, participanții vor avea oportunități ample de a-și crea amintiri de durată și de a crea noi prietenii.

Pe măsură ce anticiparea crește pentru Festivalul de dans BtoB Bachata, dansatorii din întreaga lume se pregătesc să converge în orașul gazdă pentru o experiență de neuitat. Indiferent dacă ești un dansator experimentat sau un nou venit în lumea bachata, acest festival promite ceva pentru toată lumea – o sărbătoare a muzicii, culturii și limbajului universal al dansului.

Pentru mai multe informații și pentru a vă asigura un loc la Festivalul de dans BtoB Bachata, vizitați www.dekadanceacademy.ro numărătorii inverse până la patru zile de ritm, pasiune și bucurie pură.

Dati un like paginii noastre de:

Facebook https://www.facebook.com/bachatatakesoverbucharest/

Instagram https://www.instagram.com/bachatatakesoverbucharest?igsh=YXo3bW43czY0OGYz

pentru acoperire exclusivă și momente importante de la BtoB Bachata Dance Festival.

Haideti să cucerim nopțile și să prindem zorii zilei impreuna!

The BtoB Dance Festival will light up the dance floors from April 12-15, 2024**

EN/

In what promises to be a sensational celebration of rhythm and passion, the BtoB Bachata Dance Festival is gearing up to electrify dance enthusiasts from April 12 to April 15, 2024. Hosted in the vibrant city of Bucharest, known for its love of music and dance , this event is set to be an unparalleled fusion of culture, music and talent.

Held annually, the BtoB Bachata Dance Festival has become a cornerstone in the world of Latin dance, attracting participants and spectators from around the world. This year, the organizers are making every effort to ensure an unforgettable experience for the participants.

The festival will feature a diverse range of workshops, performances and social dance, aimed at dancers of all levels – from beginners to seasoned professionals. Renowned instructors and dancers will grace the event, offering insights, techniques and inspiration to enhance participants’ dance skills.

“We are excited to bring the global bachata community together for four days of celebration and connection,” said Dorin Mocanu, lead organizer of the BtoB Bachata Dance Festival. “Bachata is not just a dance, it’s a way of life, and this festival embodies the spirit of unity and joy that defines our community.”

Participants can look forward to a rich program covering various aspects of bachata, including traditional and modern styles, footwork, partner work, musicality and choreography. In addition to the workshops, the festival will feature breathtaking workshops by world-class dancers, highlighting the beauty and versatility of bachata as an art form.

One of the highlights of the event will be the delightful dance parties, where dancers will showcase their talent, creativity and passion on the dance floor. We were witnessing the next generation of bachata stars in action.

Beyond the dance floor, the BtoB Bachata Dance Festival will also feature social events, parties and cultural experiences, allowing attendees to immerse themselves in the vibrant atmosphere of the host city. From live music to delicious food, attendees will have ample opportunities to create lasting memories and forge new friendships.

As anticipation builds for the BtoB Bachata Dance Festival, dancers from around the world prepare to converge on the host city for an unforgettable experience. Whether you’re a seasoned dancer or a newcomer to the world of bachata, this festival promises something for everyone – a celebration of music, culture and the universal language of dance.

For more information and to secure your place at the BtoB Bachata Dance Festival, visit www.dekadanceacademy.ro countdown to four days of rhythm, passion and pure joy.

Like our page by:

Facebook https://www.facebook.com/bachatatakesoverbucharest/

Instagram https://www.instagram.com/bachatatakesoverbucharest?igsh=YXo3bW43czY0OGYz

for exclusive coverage and highlights from the BtoB Bachata Dance Festival.

Let’s conquer the nights and seize the dawn !

ro_RO